Još jedan od trendova u ishrani.
Ljudi nasedaju na priču magičnog i lekovitog dejstva ove soli, a u stvari samo kupuju so lepšeg izgleda. .
Poreklom iz Pakistana, sadrži okside gvožđa, usled čega ima primamljivu rozikastu boju.
.
Zagovornici upotrebe ove soli će vas ubeđivati činjenicom kako ova so sadrži 84 elementa, nabrajaće njihovo pozitivno dejstvo na organizam, ali dve stvari neće spomenuti.
.
Prva je da su ti elemenit u izrazito mikro količinama da nikakvog efekta na organizam nemaju, a druga je da se među njima nalaze i radioaktivni elementi koji srećom, zbog mikro količine nemaju uticaj na organizam.
.
Himalajska so može u sebi sadržati i potencijalne izazivače trovanja.
.
Zagvornici upotrebe ove soli će vas ubeđivati da je ova so potpuno netaknuti dar prirode, a zabluda je jer ne postoje izveštaji o tehnološkim i higijenskim uslovima porizvodnje ove soli.
.
Što se tiče nutritivnih vrednosti i uticaja na ljudski organizam, nema nikakve razlike u odnosu na konvencionalnu so.