Fitness

Šta je važno da uradite pre nego što postavite cilj?

Šta je važno da uradite pre nego što postavite cilj? Pre nego što postavite bilo kakav cilj po pitanju ishrane i treninga, važno je da pre toga odradite nešto. Zapravo, od tog prvog koraka zavisi sve ostalo. 🙂 A taj korak podrazumeva da… PROCENITE…

Continue reading