Uslovi kupovine o kojima Vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce naše veb strane važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE, sa sedištem u ul. Žarka Zrenjanina 31, Sakule, Opovo (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice fitt.rs.

Osnovni podaci o firmi

Poslovno ime: NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE

Adresa: Žarka Zrenjanina 31, Sakule, Opovo

Delatnost: Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute 

Šifra delatnosti: 6399

Matični broj: 64755056

Poreski broj (PIB): 110244228

Web adresa: www.fitt.rs
Kontakt telefon: +41786759100 

Kontakt e-mail: nada.piliskic@gmail.com

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta fitt.rs se može izvršiti od strane posetilaca sajta.

Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove kupovine.

Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka- ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Troškovi dostave su uključeni u cenu proizvoda.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Načini plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta https://fitt.rs/ je moguće izvršiti platnim karticama i plaćanjem pri preuzimanju.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Dostravu realizuje trgovac na diskretan, pažljiv i pouzdan način

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu https://fitt.rs/ su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://fitt.rs/ predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://fitt.rs/u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Politika reklamacija

Obaveštavamo poštovane kupce da reklamacije na robu kupljenu putem našeg sajta mogu izjaviti elektronski na mail nada.piliskic@gmail.com.

S obzirom na specifičnost proizvoda koji su u digitalnom obliku, ne postoji mogućnost vraćanja uplate u celosti kao ni zamene za bilo koji drugi program sa sajta fitt.rs

Povraćaj sredstava

Ne postoji opcija povraćaja sredstava, proizvodi su u digitalnoj formi. 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Politika privatnosti

NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE, sa sedištem u Ul. Žarka Zrenjanina 31, Sakule, Opovo, PIB: 110244228, MB: 64755056(u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta fitt.rs, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu fitt.rs Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta fitt.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt fitt.rs može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.Svi zaposleni NADA PILIŠKIĆ PR INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NADA FITT SAKULE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta https://fitt.rs/ koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnim nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na https://fitt.rs/.